Ysgol Gynradd Gymunedol - Pontrhydfendigaid - Community Primary School

Staff

Mrs Joyce George

Photo
Pennaeth â gofal
Head Teacher in charge

Mrs Carys Davies

Photo
Pennaeth Cynorthwyol ac Athrawes Blwyddyn Derbyn a 1
Assistant Head Teacher and Reception and Year 1 Teacher

Mrs Sharon Jones

Photo
Athrawes Blwyddyn 5 a 6
Year 5 & 6 Class Teacher

Mr Efan Williams

Photo
Athrawes Blwyddyn 5 a 6
Year 5 & 6 Class Teacher

Miss Elin Thomas

Photo
Athrawes Blwyddyn 3 a 4
Year 3 & 4 Class Teacher

Miss Angharad Jones

Photo
Athrawes Blwyddyn 2
Year 2 Class Teacher

Miss Angharad Evans

Photo
Cynorthwywraig Cyfnod Sylfaen
Foundation Phase Assistant

Mrs Helen Davies

Photo
Cynorthwywraig Cyfnod Sylfaen
Foundation Phase Assistant

Miss Anghard Jones

Photo
Cynorthwywraig Cyfnod Sylfaen ac Goruchwylwraig Cinio
Foundation Phase Assistant & Lunchtime Supervisor

Mrs Bethan Williams

Photo
Cynorthwywraig Cynnal Dysgu
Learning Support Assistant

Jackie Vicary

Photo
Goruchwylwraig Cinio
Lunchtime Supervisor

Mrs Julie Durber

Photo
Cogyddes
Kitchen Staff

Mrs Margaret Jones

Gofalwraig a Glanhawraig
Caretake and Cleaner
 


random image

Dogfennau

Meetings
Themes

Calendr