Ysgol Gynradd Gymunedol - Pontrhydfendigaid - Community Primary School

Oriau Ysgol

Clock
Clwb Brecwast 8:00 - 8:40
Cofrestru 9:00 - 9:10
Gwers 1 9:10 - 10:30
Toriad y Bore 10:30 - 10:45
Gwers 2 10:45 - 12:00
Cinio 12:00 - 1:00
Gwers 3 1:00 - 2:15
Toriad y Prynhawn 2:15 - 2:30
Gwers 4 2:30 - 3:30
Diwedd y dydd 3:30
Clwb ar ol Ysgol 3:30 - 5:30
(Llun - Iau)

 random image

Dogfennau

Meetings
Themes

Calendr