Ysgol Gynradd Gymunedol - Pontrhydfendigaid - Community Primary School

Gweledigaeth

Dawn, Dysg, Daioni

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu addysg gynhwysol o safon uchel mewn amgylchfyd dysgu sy'n hyrwyddo datblygiad pob plentyn drwy feithrin dealltwriaeth o'r byd o'u cwmpas a magu parch a diddordeb tuag at eu diwylliant, eu treftadaeth, eu hamgylchedd a thuag at yr iaith Gymraeg.

Amcanion

I ddarparu amgylchfyd dysgu diogel, iachus sy'n sbarduno ac sy'n cefnogi lles emosiynol a chorfforol pob plentyn.

I annog pob plentyn i ddatblygu a magu hyder, parch a balchder yn eu hunain ac eraill.

I ddarparu profiadau eang a heriol a fydd yn galluogi'r plant i gyfrannu yn hyderus mewn cymuned ddwyieithog a bod yn ymwybodol o'u hetifeddiaeth ddiwylliannol a'u hunaniaeth genedlaethol.

I ddarparu dechrau da mewn bywyd, i bob plentyn, gan weithredu amrywiol strategaethau dysgu sydd â sgiliau fel sylfaen, ac sy'n hyrwyddo ymrwymiad i ddysgu.

I ddathlu cyflawniad y plant a pharhau â'r cynnydd drwy ddefnyddio technegau asesu effeithiol gan symud y dysgu ymlaen a sefydlu safonau uchel.

I ddatblygu'r gallu i ddysgu'n annibynnol ac annog hinsawdd dysgu sydd â'r plentyn yn ganolog, fel elfen hanfodol o welliant ysgol.

I ddatblygu partneriaeth effeithiol gyda rhieni i greu hinsawdd addysgiadol sy'n anelu at barch a rhagoriaeth.random image

Dogfennau

Meetings
Themes

Calendr


Warning: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0