Ysgol Gynradd Gymunedol - Pontrhydfendigaid - Community Primary School

year2012

God Ysgol Pontrhydfendigaid

Ymdrechu i gerdded i'r ysgol

Sicrhau ein bod yn ailgylchu

Golau - diffodd pan mae'r ystafell yn wag

Osgoi gadael y cyfrifiaduron arno ar ol gorffen arnynt

Lleihau faint o wastraff rydym yn ei gynhyrchu

Edrych ar ol natur

Ceisio arbed dwy

Os am wneud gwahaniaeth - cadwch at ein Eco-God!random image

Dogfennau

Meetings
Themes

Calendr