Ysgol Gynradd Gymunedol - Pontrhydfendigaid - Community Primary School

year2012

Croeso

Annwyl Riant / Gwarcheidwad

Mae dewis yr ysgol gywir i'ch plentyn yn hollbwysig. Mae'r rhan fwyaf o rieni am sicrhau addysg dda i'w plant ond maent hefyd am iddynt fod yn hapus a theimlo'n ddiogel. Yn Ysgol Pontrhydfendigaid credwn y gallwn gynnig pob un o'r pethau hyn. Rydym yn ymfalchio yn yr addysg eang, gytbwys a llawn a ddarparwn yng Nghyfnod Allweddol 1 a 2, ac mae safonau uchel yr addysgu a'r dysgu yn dwyn clod i waith caled y staff a'r disgyblion. Yn yr un modd, rydym hefyd yn ymfalchio yn yr awyrgylch gyfeillgar a chydweithredol sydd bob amser i'w weld.

Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus. Petaech yn dewis anfon eich plentyn i Ysgol Pontrhydfendigaid, rwyf yn gwbl hyderus y byddwch wedi gwneud y penderfyniad cywir. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, cofiwch gysylltu â mi unrhyw bryd yn yr ysgol.

Yn gywir

Mrs. Joyce George
Pennaethrandom image

Dogfennau

Meetings
Themes

Calendr


Warning: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0